Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:53
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice

Talijanska okupacija Hrvatske 1941-1943

** 495 - Michel br. 18a, izdanje za Rijeku i Kupu

18 EUR

** 496 - Michel br. 19/21 izdanje za Rijeku i Kupu,

18 EUR

497 - Michel br. 19/21 izdanje za Rijeku i Kupu na koverti sa žigom Sušak 16.10. 1942.

10 EUR

498 - Preporučeno upućeno pismo iz Splita u Zagreb 16.07. 1941.

20 EUR

499 - Pismo upućeno iz Crikvenice u Zagreb 07.05. 1941.

30 EUR

500 - Dopisnica upućena iz Maddalene (Mandalina kod Šibenika) u Sloveniju 09.03. 1943.

20 EUR

501 - Dopisnica upućena iz Vrbnika u Zagreb 24.04. 1943.

40 EUR

502 - Dopisnica upućena sa Sussa (Sušaka) u Potomje na Pelješcu 23.06. 1943.

20 EUR