Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

25 - Formular s kompletnim sadržajem upućen iz FIUME (Rijeka) u LESINA (Hvar) 19.03. 1847.

20 EUR

26 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ROVIGNO (Rovinj) u Tolmezzo 26.09. 1826.

60 EUR

27 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ROVIGNO (Rovinj) u LESINA (Hvar) 1843 godine.

40 EUR

28 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ZENGG (Senj) u LESINA (Hvar) 13.12. 1855.

30 EUR

29 - Pismo malog formata s kompletnim privatnim sadržajem upućeno iz Šibenika 1821.

25 EUR

30 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SCRADONA (Skradin) preko SEBENICO (Šibenik) u DERNIS (Drniš) 1865.

16 EUR

31 - Omot pisma upućeng iz Slatine preko Našica, Požege, Nove Gradiške i Okučana u Pakrac 1860 godine.

18 EUR

32 - Omot pisma upućenog iz SZ.IVAN.MIL.GR (Sveti Ivan Žabno) u Zagreb.

25 EUR

33 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Valpova u Našice preko Bizovca 08.08.1839.

20 EUR

34 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WINKOVCZE (Vinkovci) u CARLOVITZ (Srijemski Karlovac) 1839.

20 EUR

35 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz WINKOVZI (Vinkovci) u Našice preko Osijeka 05.10. 1856.

20 EUR

36 - Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz DA DIGNANO (Vodnjan) u Luint 19.10. 1836.

60 EUR