Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:11
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

37 - Omot pisma upućenoz iz DIGNANO (Vodnjan) u POLA (Pula) 22.01. 1838?.

55 EUR

38 - Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadra) u COLOGNE (Köln) 23. 01. 1808.

50 EUR

39 - Pismo manjeg formata s djelomičnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u SPALATO (Split) 1819.

35 EUR

40 - Omot pisma manjeg formata upućeno iz ZARA (Zadar) u Sv. Ivan (Zelina) preko Zagreba

30 EUR

41 - Omot pisma manjeg formata upućeno iz ZARA (Zadar) preko Zagreba 1833.

25 EUR

42 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz AGRAM (Zagreb) u ZARA (Zadar) 02.03. 1843.

20 EUR

43 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz AGRAM (Zagreb) u ZARA (Zadar) 1842.

18 EUR

44 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz AGRAM (Zagreb) u LUDENBURG (Breclav) 23.11. 1841.

20 EUR

45 - Omot pisma upućenog iz WIEN (Beč) u AGRAM (Zagreb) 1833. godine.

12 EUR

46 - Omot pisma upućenog iz GIMINO (Žminj) u POLA (Pula).

25 EUR

47 - Brzojav upućen iz Osijeka u Zagreb 1861 godine.

14 EUR

48 - Lot tri poštanska dokumenta, potvrde o slanju sa lijepim i rijetkim žigovima pošte u Dubrovniku i Stonu.

16 EUR