Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:17
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Baranja, Dalmacija i Rijeka

251 - Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha, cenzurirano po vojnoj cenzuri

70 EUR

252 - Pismo upućeno loko Pečuh 14.10. 1919, u dolasku portirano rijetkim porto-provizorijem

160 EUR

253 - Preporučeno pismo upućeno iz Darde u Osijek 03.01. 1920.

100 EUR

254 - Provizorna dopisnica za Baranju, dofranikrana provizornim mađarskim markama

30 EUR

** 255 - Provizorno izdanje za Temišvar.

50 EUR

256 - Michel br. 114/128 niz bez maraka za žurnu poštu

75 EUR

** 257 - Michel br. 32/48, dobra kvaliteta

40 EUR

** 258 - Rijeka, Michel br. 163, 2 lire promjenjena boja,

250 EUR

** 259 - Rijeka, Michel br. 164, promijenjena boja, opisano u Sassone pod 200A,

250 EUR

260 - Koverta s trojcima od 2 i 5 centisima poništene žigom pošte Fiume 5 od 02.12. 1919.

20 EUR

261 - Pismo upućeno iz Rijeke u Zagreb 13.02. 1924.

25 EUR

262 - Pismo upućeno iz Rijeke u Zagreb 07.02. 1924.

25 EUR