Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:54
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Biljezi i vinjete

** 1374 - Bosna i Hercegovina oko 1905, niz vinjeta u crnosivoj boji s prikazima Plive, Mostara, Sarajeva, Konjica te još jedne vedute Mostara.

14 EUR

** 1375 - Bosna i Hercegovina oko 1905, niz vinjeta u smeđoj boji s prikazima Plive, Mostara, Sarajeva, Konjica te još jedne vedute Mostara.

12 EUR

** 1376 - Bosna i Hercegovina oko 1905, niz vinjeta u ljubičastoj boji s prikazima Plive, Mostara, Sarajeva, Konjica te još jedne vedute Mostara

12 EUR

** 1377 - Bosna i Hercegovina oko 1905, niz vinjeta u crvenoj boji s prikazima Plive, Mostara, Sarajeva, Konjica te još jedne vedute Mostara.

12 EUR

** 1378 - Niz vinjeta oko 1905 s prikazima brodova AU mornarice u crnosivoj boji.

14 EUR

** 1379 - Niz vinjeta oko 1905 s prikazima brodova AU mornarice u ljubičastoj boji.

12 EUR

** 1380 - Niz vinjeta oko 1905 s prikazima brodova AU mornarice u smeđoj boji.

12 EUR

** 1381 - Vodoravni nz od četiri vinjete s prikazom sanatorija u Opatiji oko 1905

12 EUR

(*) 1382 - Dvije rijetke vinjete dječjeg vrtića u Puli oko 1910.

25 EUR

** 1383 - Niz od četrnaest provizornih biljega izdanih za vrijeme Austrijske okupacije Crne Gore 1916/17.

55 EUR

**/* 1384 - Zanimljiv lot biljega i vinjeta iz doba Kraljevine Jugoslavije i NDH.

25 EUR

** 1385 - NDH serija poreznih maraka u dobroj kvaliteti.

30 EUR