Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Brodsko-posavska županija

X/A-B 1491 - Cernik oko 1904.

25 EUR

O/A 1492 - Pogled na Davor oko 1904.

25 EUR

#/A 1493 - Nova Gradiška 1915.

18 EUR

#/A 1494 - Nova Gradiška 1939.

16 EUR

#/A-B 1495 - Pozdrav iz Nove Kapele Batrine 1907.

18 EUR

#/A 1496 - Pozdrav iz Oriovca 1903.

20 EUR

#/A 1497 - Pozdrav iz Slavonskog Broda 1899.

25 EUR

X/A-B 1498 - Slavonski Brod oko 1904.

18 EUR

O/A 1499 - Pozdrav iz Starog Petrovasela oko 1909. Mosinger.

30 EUR