Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:46
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Istarska županija

O/B 1506 - Barbana oko 1910.

12 EUR

#/A 1507 - Brioni 1909.

14 EUR

O/B 1508 - Buje oko 1910.

16 EUR

O/A-B 1509 - Buje oko 1910.

45 EUR

O/A-B 1510 - Buje oko 1910

18 EUR

#/A 1511 - Črnikal v Istri, oko 1904.

90 EUR

#/A 1512 - Dajla 1902.

18 EUR

#/A-B 1513 - Fažana 1916.

18 EUR

#/A-B 1514 - Fažana 1918.

25 EUR

O/A 1515 - Kanfanar oko 1915.

30 EUR

#/A-B 1516 - Pozdrav iz Krnice 1915.

25 EUR

O/A 1517 - Momjan oko 1920.

60 EUR