Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Karlovačka županija

O/A 1531 - Kamanje kraj Metlike oko 1910. Mosinger.

20 EUR

#/A-B 1532 - Pozdrav iz Karlovca 1898.

25 EUR

#/A-B 1533 - Pozdrav iz Karlovca 1898.

18 EUR

#/A-B 1534 - Pozdrav iz Karlovca 1898.

18 EUR

X/B-C 1535 - Pozdrav iz Karlovca 1904.

18 EUR

#/A 1536 - Karlovac 1906.

16 EUR

#/B 1537 - Karlovac 1909.

18 EUR

#/B-C 1538 - Karlovac 1915.

14 EUR

1539 - Župna crkva i kip Majke Božje Trnske u Mahićnu, oko 1905.

20 EUR

X/B 1540 - Ogulin oko 1915.

14 EUR

O/A-B 1541 - Ogulin, kolodvor, oko 1915.

12 EUR

O/A 1542 - Pozdrav iz Prilišća oko 1904.

25 EUR