Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Koprivničko-križevačka županija

#/A 1546 - Pozdrav iz Cirkvene 1917.

20 EUR

#/A 1547 - Pozdrav iz Gjurgjevca - Đurđevca 1908.

16 EUR

O/A 1548 - Đurđevac, odbor Vojske Srca Isusova oko 1910.

55 EUR

O/A 1549 - Đurđevac oko 1910.

55 EUR

#/A 1550 - Pozdrav iz Križevca 1898.

30 EUR

O/A 1551 - Pozdrav iz Molve oko 1904.

20 EUR

O/A 1552 - Pozdrav iz Ždale oko 1904.

25 EUR