Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Požeško-slavonska županija

#/A 1587 - Pozdrav iz Kutjeva 1904.

14 EUR

O/A 1588 - Pozdrav iz Pakraca oko 1910.

16 EUR

#/A 1589 - Pozdrav iz Pakraca 1916.

18 EUR

O/A-B 1590 - Pakrac, Gajeva ulica oko 1915.

14 EUR

X/B 1591 - Pakrac, Javna bolnica, 1918.

10 EUR

X/A-B 1592 - Pakrac 1918.

12 EUR

O/A 1593 - Pozdrav iz Pleternice oko 1904. Mosinger.

60 EUR

#/A 1594 - Požega 1902.

14 EUR

O/A-B 1595 - Požega oko 1915.

25 EUR

X/A-B 1596 - Požega oko 1920.

12 EUR

1597 - Majka Božja Šumanovačka oko 1910.

55 EUR