Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Primorsko-goranska županija

#/A-B 1598 - Brod Moravice 1919.

14 EUR

X/B 1599 - Brod Moravice 1919. Mosinger.

20 EUR

#/A 1600 - Crikvenica 1934.

12 EUR

#/A-B 1601 - Ika, luka 1923.

20 EUR

O/A-B 1602 - Grabrovo - Dubno. Hrv. primorje, oko 1915.

18 EUR

#/A-B 1603 - Pozdrav iz Kastva, 1899.

35 EUR

O/A 1604 - Pozdrav iz Kastva, oko 1904.

16 EUR

O/A 1605 - Pozdrav iz Klane oko 1904.

18 EUR

#/A-B 1606 - Spomenik Lurdske Gospe u Klani, 1914.

18 EUR

O/B 1607 - Kraljevica oko 1910.

18 EUR

X/B 1608 - Kraljevica oko 1920.

14 EUR

O/A-B 1609 - Kraljevica oko 1915.

12 EUR