Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Sisačko-moslavačka županija

O/A 1622 - Čuntić oko 1915.

40 EUR

#/A 1623 - Pozdrav iz Divuše oko 1904.

60 EUR

O/A-B 1624 - Glina oko 1915.

18 EUR

O/A 1625 - Pozdrav iz hrv. Dubice oko 1910.

18 EUR

O/A 1626 - Jasenovac na Savi oko 1910.

16 EUR

O/A 1627 - Pozdrav iz Kostajnice oko 1905. Mosinger.

18 EUR

O/A 1628 - Pozdrav iz Krapja oko 1905. Mosinger.

25 EUR

O/A-B 1629 - Kratečko oko 1918.

14 EUR

#/A 1630 - Lipovljani - Posveta zastave Dobr. vatrogas. Društva 13. VIII. 1911.

20 EUR

#/A-B 1631 - Ludina oko 1910.

18 EUR

#/A-B 1632 - Osekovo 1914.

20 EUR

#/A-B 1633 - Petrinja 1913.

12 EUR