Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:59
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Splitsko-dalmatinska županija

#/A-B 1642 - K. Sućurac. Tvornica Cementa "Dalmatia" 1920.

16 EUR

O/A 1643 - Komiža, oko 1915. Otok Bisevo kraj otoka Visa.

12 EUR

O/A-B 1644 - Komiža, oko 1915.

16 EUR

O/A 1645 - Komiža oko 1920.

18 EUR

O/A 1646 - Komiža oko 1920.

16 EUR

O/A 1647 - Komiža oko 1920.

20 EUR

O/A 1648 - Pozdrav iz Milna, oko 1920.

18 EUR

O/A-B 1649 - Omiš 1932.

20 EUR

#/A 1650 - Palmižana 1936.

12 EUR

O/A 1651 - Pozdrav iz Sinja oko 1904.

20 EUR

O/A 1652 - Pozdrav iz Sinja oko 1904.

14 EUR

X/A-B 1653 - Pozdrav iz Sinja, alkari, oko 1910.

14 EUR