Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Virovitičko-podravska županija

O/A 1687 - Pozdrav iz Cadjevice - Čađavica oko 1904.

25 EUR

#/A 1688 - Nova Bukovica 1908.

65 EUR

O/B 1689 - Pitomača oko 1920.

18 EUR

#/A-B 1690 - Slatina, 1900.

20 EUR

X/A-B 1691 - Pozdrav iz Slatine oko 1910.

16 EUR

#/A-B 1692 - Pozdrav iz Virovitice oko 1904.

30 EUR

O/A-B 1693 - Voćin oko 1915.

14 EUR

O/A 1694 - Županija Virovitička oko 1904.

20 EUR