Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija

O/A 1695 - Pozdrav iz Drenovaca oko 1910.

25 EUR

#/B-C 1696 - Drenovci, 1918.

20 EUR

O/A 1697 - Gunja oko 1915.

20 EUR

O/A-B 1698 - Pozdrav iz Komletinci oko 1920.

20 EUR

O/A-B 1699 - Nuštar oko 1910.

16 EUR

O/A 1700 - Privlaka - trgovina i gostiona, oko 1920.

20 EUR

O/A 1701 - Rajevo selo oko 1915.

10 EUR

O/C 1702 - Soljani oko 1904. Mosinger.

20 EUR

#/A-B 1703 - Pozdrav iz St. Mikanovci 1913.

20 EUR

X/C 1704 - Vinkovci, 1917.

12 EUR

#/A-B 1705 - Vinkovci, 1930.

10 EUR

#/A-B 1706 - Pozdrav iz Vukovara, 1910. Sinagoga.

25 EUR