Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 7:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Zadarska županija

O/B-C 1711 - Pozdrav iz Preka oko 1915.

10 EUR

X/A-B 1712 - Preko (otok Uljan) oko 1920.

14 EUR

X/A-B 1713 - Preko (otok Uljan) 1925.

12 EUR

#/A-B 1714 - Zara - Zadar, 1926.

12 EUR