Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Istra, Rijeka i Slovensko primorje

** 1177 - Provizorno izdanje za Pulu, marka 1,50 na 0.75 lira, pretisak ISTRA obrnut.

40 EUR

** 1178 - Provizorno izdanje za Pulu, marka 1,75 na 0,75 lira, Tamburino s obrnutim pretiskom ISTRA.

1500 EUR

** 1179 - Provizorno izdanje za Pulu, Fratelli Bandiera s obrnutim pretiskom.

40 EUR

** 1180 - Provizorno izdanje za Trst, kompletna serija u četvercima.

20 EUR

** 1181 - Provizorno izdanje za Trst dvije marke 3+2 lire s vrlo atraktivnim pomacima pretiska.

14 EUR

** 1182 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 1 osmerac s atraktivnim pomakom pretiska.

70 EUR

** 1183 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 3 vodoravni par, bez i s pretiskom.

400 EUR

** 1184 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 3, okomiti niz od četiri marke s pomakom pretiska na dolje

240 EUR

** 1185 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 6 vodoravni deseterac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska.

100 EUR

** 1186 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 8 vodoravni deseterac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska.

100 EUR

** 1187 - Provizorno izdanje za Trst, PS br. 6 vodoravni peterac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska tako da postoji marka sa i bez u paru

300 EUR

** 1188 - Neizdati okomiti niz u paru San Giusto,

45 EUR