Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:43
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Ostalo

** 574 - Četverac povodom 10. godišnjice osnivanja NDH s inicijalima AP na trećoj marci.

20 EUR

575 - Dva FDC- s nezupčanim četvercima maraka iz niza Folklor

30 EUR

576 - Državna radna služba, mala zbirka maraka, nezupčane, faze, sitno zupčanje.

55 EUR

577 - Lot nekoliko porto maraka, dvije lijepe paketne karte i dva pisma od kojih jedno s kemijskom cenzurom.

20 EUR

578 - Provizorna izdanja, mala zbirka maraka nepregledana po pogreškama pretiska.

55 EUR

579 - Dobar lot maraka izdanih u emigraciji.

60 EUR

(*) 580 - Lot proba boja i faza tiska III Crvenog križa (falc) i Udarna serija čista bez falca (garancija aukcije).

160 EUR

581 - Lot pogrešaka na markama NDH.

50 EUR

582 - Lot pisama, dopisnica FDC itd. NDH.

30 EUR

583 - Lot maraka NDH izdanih u emigraciji nakon II rata te nekoliko maraka NDH s pogreškama tiska ili zupčanja.

65 EUR