Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 5:18
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Partizani i provizorna izdanja

** 1143 - Provizorno izdanje za Mostar, kompletna serija

220 EUR

** 1144 - Provizorno izdanje za Mostar 10/0,50 kn. na pelir papiru

40 EUR

** 1145 - Provizorno izdanje za Mostar, vodoravni par 10/0,50 kn,

25 EUR

** 1146 - Provizorno izdanje za Mostar,10/3,50 kn. četverac

110 EUR

** 1147 - Provizorno izdanje za Mostar, okomiti dvanaesterac,

400 EUR

** 1148 - Provizorno izdanje za Mostar, Katarina Zrinska s probojem pretiska.

40 EUR

* 1149 - Provizorno izdanje za Split pretisak 10 na 0,25 kn. na poroznom papiru.

30 EUR

** 1150 - Provizorno izdanje za Split pretisak 10 na 0,50 kn. na poroznom papiru.

120 EUR

* 1151 - Provizorno izdanje za Split pretisak 20 na 3,50 kn. na papiru za offsetni tisak.

16 EUR

** 1152 - Provizorno izdanje za Split, 20/4 kn. četverac na papiru za duboki tisak.

30 EUR

** 1153 - PS br. 11 provizorno izdanje za Split, pogreška tiska na prvoj marci, mrlja na nebu.

30 EUR

**/* 1154 - Lot maraka Splitskog provizorija na boljim papirima.

25 EUR