Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 6:41
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Ostalo

O/A 1920 - Talijanska propagandna karta - iredenta oko 1918.

14 EUR

O/A 1921 - Talijanska propagandna karta - iredenta oko 1918.

14 EUR

O/A-B 1922 - Talijanska propagandna karta - iredenta oko 1918.

14 EUR

O/A 1923 - Talijanska propagandna karta - iredenta oko 1918.

14 EUR

O/A 1924 - Boroević, 1916.

16 EUR

#/A 1925 - Zarobljeni srpski topovi 1914.

10 EUR

#/A-B 1926 - Prikaz bitke na Krnu 6. sprnja 1915., 1917.

12 EUR

O/A 1927 - Zapovjednik balkanskog ratišta u WWI i njegov stožer oko 1917.

16 EUR

O/A-B 1928 - Mađarske marke na razglednici oko 1910.

12 EUR

O/A-B 1929 - Austrijske marke na razglednici oko 1910.

12 EUR

O/A 1930 - Austrijske marke na razglednici oko 1910.

12 EUR

O/A-B 1931 - Austrijske marke na razglednici oko 1910.

12 EUR