Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.1.2022. 7:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 60 - Filatelija i razglednice

STT Vuja

** 1292 - Michel br. 6 i 25 u zupčanju 12 ½ : 11 ½.

14 EUR

** 1293 - Michel br. 6 i 25 u zupčanjima 11 ½ i 12 ½:11 ½.

40 EUR

** 1294 - Michel br. 5U i 6U, nezupčane,

150 EUR

** 1295 - Michel br. 9 s pogreškom tiska kod slova S u STT.

40 EUR

** 1296 - Michel br. 13 obrnuti pretisak

25 EUR

** 1297 - Michel br. 15 na dva različita papira, tanki i debeli.

12 EUR

** 1298 - Michel br. 19 na dva razna papira obični bijeli i kredasti papir.

18 EUR

** 1299 - Michel br. 20a i 20b dvije razne boje, kobaltno plava i zeleno plava.

25 EUR

** 1300 - Michel br. 30 s dva tipa pretiska.

35 EUR

** 1301 - Michel br. 31/34 kompletna serija u četvercima.

40 EUR

* 1302 - Michel br. 34 obrnutim pretiskom.

80 EUR

** 1303 - Michel br. 35A i 35B, blokovi u dobroj kvaliteti.

100 EUR