Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 4:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

49 - Srbija 2 dinara, 1904, Ag - 10 g, aUNC

35 EUR

50 - Srbija 2 dinara, 1915, Ag - 10 g, XF

20 EUR

51 - SRBIJA, 5 dinara 1879, Ag, vrlo lijep

40 EUR

52 - SRBIJA, 5 dinara 1904, Ag, vrlo lijep

40 EUR

53 - Kraljevina SHS, 10 para 1920, Zn, VF-XF

5 EUR

54 - Kraljevina SHS, 25 para 1920, Ni, UNC

25 EUR

55 - Kraljevina SHS, 50 para 1925, Ni, UNC

30 EUR

56 - Kraljevina Jugoslavija, 50 dinara 1932, Kovnica A.D., Ag, vrlo lijep

60 EUR

57 - Kraljevina Jugoslavija, 50 para 1938, Cu-Ni, UNC

7 EUR

58 - Kraljevina Jugoslavija, 2 dinara 1938, "mala kruna" Cu-Ni, UNC

17 EUR

59 - Jugoslavija 10 para greška u kovanju (1973 - 1981), AE, XF, rijetko

8 EUR

60 - Jugoslavija 50 para greška u kovanju (1973 - 1981), AE, XF, rijetko

10 EUR