Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.9.2023. 5:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

61 - Jugoslavija 50 para greška u kovanju (1973 - 1981), AE, XF, rijetko

8 EUR

62 - Jugoslavija 10 para (1955, 1963) pločica za kovanje, AE - 3,00 g, XF, izuzetno rijetko

14 EUR

63 - Jugoslavija 1 dinar (1965, 1973-81) pločica za kovanje, Ni - 3,8 g, XF, izuzetno rijetko

10 EUR

64 - Jugoslavija 2 dinara (1982 - 1986) pločica za kovanje, Cu/Zn/Ni - 4,30 g, XF, izuzetno rijetko

14 EUR

65 - Jugoslavija 5 dinara (1982 - 1986) pločica za kovanje, Cu/Zn/Ni - 5,60 g, XF, izuzetno rijetko

14 EUR

66 - Jugoslavija 20 dinara (1985 - 1987) pločica za kovanje, Cu/Zn/Ni - 6,50 g, XF, izuzetno rijetko

14 EUR

67 - Jugoslavija 2 dinara greška u kovanju 1985., AE, XF, rijetko

8 EUR

68 - Jugoslavija 20 dinara greška u kovanju 1986., AE, XF, rijetko

8 EUR

69 - Medalja "Kozara 1942.-1972.", Ag - 3,00 g, 20 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

4 EUR

70 - Medalja "Kozara 1942.-1972.", Ag - 11,00 g, 30 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

12 EUR

71 - Medalja "Kozara 1942.-1972.", Ag - 22,50 g, 37 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

25 EUR

72 - Medalja "Petar Petrović Njegoš 1973.", Ag - 5,00 g, 21 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

7 EUR