Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.9.2023. 6:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

73 - Medalja "Petar Petrović Njegoš 1973.", Ag - 8,15 g, 27 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

10 EUR

74 - Medalja "Petar Petrović Njegoš 1973.", Ag - 15,00 g, 31 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

18 EUR

75 - Medalja "Jajce - Tito 1943.-1973.", Ag - 2,00 g, 16 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

3 EUR

76 - Medalja "Jajce - Tito 1943.-1973.", Ag - 3,00 g, 20 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

4 EUR

77 - Medalja "Jajce - Tito 1943.-1973.", Ag - 5,00 g, 24 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

7 EUR

78 - Medalja "Jajce - Tito 1943.-1973.", Ag - 8,00 g, 28 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

30 EUR

79 - Medalja "Tito - 30. godina pobjede nad fašizmom 1975.", Ag - 5,00 g, 24 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

6 EUR

80 - Medalja "Tito - 30. godina pobjede nad fašizmom 1975.", Ag - 8,00 g, 28 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

35 EUR

81 - Medalja "Nikola Tesla", Ag - 25,00 g, 34 mm, Zlatara Majdanpek, UNC

35 EUR

82 - Medalja "Tito - 11. kongres KPJ 1989.", Ag - 17,00 g, 38 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

30 EUR

83 - Medalja "Tito - KPJ 1937.- 1977.", Ag - 35,00 g, 46 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

40 EUR

84 - Medalja "Tito 1892.-1980.", Ag - 2,00 g, 16 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

3 EUR