Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.9.2023. 23:56
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

85 - Medalja "Tito 1892.-1980.", Ag - 5,00 g, 24 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

6 EUR

86 - Medalja "Tito 1892.-1980.", Ag - 10,00 g, 27 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

12 EUR

87 - Medalja "Tito 1892.-1980.", Ag - 25,00 g, 32 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

50 EUR

88 - Medalja "Tito - SUBNOR 1977.", Ag - 3,00 g, 20 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

5 EUR

89 - Medalja "Tito - SUBNOR 1977.", Ag - 5,00 g, 24 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

8 EUR

90 - Medalja "Hajduk Veljko Petrović 1780. - 1813. (1980.)", Ag - 3,00 g, 20 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

5 EUR

91 - Medalja "Hajduk Veljko Petrović 1780. - 1813. (1980.)", Ag - 5,00 g, 23 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

7 EUR

92 - Medalja "Sutjeska 1943. - 1978.", Ag - 8,15 g, 27 mm, ZIN Beograd, XF-UNC

12 EUR

93 - Medalja "Petrova Gora", Ag - 5,00 g, 24 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

7 EUR

94 - JANEŠ, Želimir, medalja "Petar Petrović Njegoš 1974.", Ag - 12,65 g, 33 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

18 EUR

95 - Medalja "Olimpijske igre München 1974", Ag - 3,15 g, 20 mm, Zlatara Majdanpek, XF-UNC

7 EUR

96 - Medalja "Balkanske atletske igre CELJE 1976", Ag - 4,15 g, 20 mm, Zlatarna Celje, XF-UNC

7 EUR