Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 3:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

Militarija

348 - NDH 1941.-1945. oznaka "Hrvatska legija 1941", Al, 47 mm

120 EUR

349 - NDH oznaka ZZ (Zagrebački zbor) 1941., rijetko

50 EUR

350 - NDH oznaka planinara 1874. - 1941. manji oblik, 22 mm, rijetko

60 EUR

351 - NDH oznaka planinara 1874. - 1941. veći oblik, 30 mm, rijetko

80 EUR

352 - NDH oznaka "Društvo Zagrepčana", izuzetno rijetko

100 EUR

353 - NDH naramenice za odoru generala HOS-a, izuzetna rijetkost. RRRR

350 EUR

354 - NDH medalja hrvačkog turnira između NDH I MAĐARSKE odigranog 3.5.1942., AE, 38 mm, izuzetno rijetko

25 EUR

355 - NDH medalja hrvačkog turnira između NDH I MAĐARSKE odigranog 3.5.1942., AE, 62 mm, izuzetno rijetko

40 EUR

356 - NDH momčadska oznaka za kapu domobranskog dijela HOS-a

40 EUR

357 - NDH oznaka za kapu HOS-a

30 EUR

358 - NDH oznaka za kapu generala HOS-a, izuzetna rijetkost. RRRR

250 EUR

359 - NDH oznake za inžinjerijske jedinice (par)

80 EUR