Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2022. 4:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

Žetoni

107 - Pula, hotel "Riviera" 100 krajcara, žeton, oko 1912., AE 29 mm, lijep

150 EUR

108 - CRIKVENICA, žeton, "AD turres", 10 filira, ME

10 EUR

109 - ZAGREB, grad, pseća medaljica 1933. godina, AE, 28 mm

8 EUR

110 - KRAPINA, kotar, pseća medaljica 1908. godina, AE, 35 mm

12 EUR

111 - ŽETON HND-a, DUBROVNIK-Ragusa, Škuda povodom 50 godišnjice društva, AE, 28 mm

10 EUR

112 - ŽETON HND-a, DUBROVNIK-Ragusa, Škuda povodom 50 godišnjice društva, posrebreno patinirano AE, 28 mm

10 EUR

113 - ŽETON HND-a, DUBROVNIK-Ragusa, Škuda povodom 50 godišnjice društva, Ag ? - 8,4 g, 28 mm

15 EUR

114 - ŽETON HND-a, DUBROVNIK-Ragusa, Škuda povodom 50 godišnjice društva, pozlata Ae, 28 mm

10 EUR

115 - ŽETON HND-a, DUBROVNIK-Ragusa, Milan Rešetar, Ag 0.900 - 12,9 g, 28 mm, izuzetno rijetko

60 EUR

116 - 25 para 1920., žeton povodom 50 godišnjice prvog Yu novca, 1970. Cu, XF

20 EUR

117 - 25 para 1920., žeton povodom 50 godišnjice prvog Yu novca, 1970. pozlata Cu, XF

60 EUR