Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.6.2023. 1:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 61 - Numizmatika, militarija

Papirni novac - Makedonija

206 - MAKEDONIJA, lot 10, 20, 50, 100, 500 denari 1993. UNC

300 EUR

207 - MAKEDONIJA, lot 8 x 10 denari 1996, 1997, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 UNC

12 EUR

208 - MAKEDONIJA, 10 denari 1996. SPECIMEN UNC

15 EUR

209 - 10 denari, Makedonija, 1996. lot od 19 (38 novčanica) parova novčanica, rijetko, UNC

60 EUR

210 - MAKEDONIJA, 10 denari 1996. bez tiska na aversu UNC, rijetko

50 EUR

211 - MAKEDONIJA, lot 5 x 50 denari 1996, 1997, 2001, 2003, 2007 UNC

12 EUR

212 - MAKEDONIJA, 50 denari 1996. SPECIMEN UNC

20 EUR

213 - MAKEDONIJA, lot 6 x 100 denari 1996, 1997, 2002, 2004, 2005, 2007 UNC

30 EUR

214 - MAKEDONIJA, 100 denari 2000. UNC

20 EUR

215 - MAKEDONIJA, 100 denari 1996. SPECIMEN UNC

20 EUR

216 - MAKEDONIJA, 500 denari 1996, UNC

12 EUR

217 - MAKEDONIJA, 1000 denari 1996, UNC

30 EUR