Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 6:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati

Slovenija

1237 - J. W. Valvasor: BOGENŠPERK (Wagensberg).

130 EUR

1238 - PODPETSCH, grafika iz Valvasorove knjige Slava Vojvodine Kranjske, 1689.

25 EUR

1239 - METLIKA, grad i dvorac, grafika iz Valvasorove knjige Slava Vojvodine Kranjske, 1689.

25 EUR

1240 - G.M. Seutter: Ducatus Carniolae (Vojvodina Kranjska).

350 EUR

1241 - Leopold Podlogar: Kronika mesta Črnomlja in njega župe ("Zgodovine žuš ljubljanske škofije XIII. zvezek). Ljubljana: Zalagatelj Tomo Zupan, 1906.

20 EUR

1242 - Srbska početnica. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1921.

8 EUR

1243 - Jerneja Andrejke: Mladostni spomini (1850-1878). Ljubljana: Jugoslavenska tiskarna v Ljubljani, 1934.

25 EUR

1244 - Črne bukve: o delu komunistične Osvobodilne fronte proti Slovenskemu narodu. Ljubljana, 1944.

30 EUR

1245 - Nikolaj Pirnat / France Mihelič: Naša borba – 12 linoreza. Maribor: Glavni štab NOV in PO Slovenije, 1945.

40 EUR

1246 - Ferdo Godina (ur.): Spomini na partizanska leta. Ljubljana: Slovenski književni zavod, 1946.

10 EUR

1247 - MARIBOR 1898. DR. Fr. Kovačić javlja knjižnici Antuna Scholza

20 EUR

1248 - VELIKOVEC, 1919. i 1920.

60 EUR