Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 21:59
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati

Srbija

1262 - Van Keulen: BEOGRAD.

450 EUR

1263 - Plan opsade Beograda 1717. godine od strane princa Eugena Savojskog.

120 EUR

1264 - Šuma kod Beograda. Fisher, London, 1839.

20 EUR

1265 - Jovan Sundečić: Vršidba. Karlovac: Knjižarski zavod Abela Lukšića, 1862.

30 EUR

1266 - Vuk Stefanović Karađić: Novi zavjet gospoda našega Isusa Krista. Pešta: A. Rajharda i druga, 1866.

85 EUR

1267 - Vuk Stefanović Karađić: Sveto psimo Starog i Novog zavjeta s prijevodom Starog zavjeta Đure Daničića i Novoga Vuka Stefanovića Karađića. Pešta, 1868.

40 EUR

1268 - Vuk Stefanović Karađić: Sveto psimo Starog i Novog zavjeta s prijevodom Starog zavjeta Đure Daničića i Novoga Vuka Stefanovića Karađića. Budimpešta, 1874.

50 EUR

1269 - Vuk Stefanović Karađić: Novi zavjet gospodina našega Isukrsta. Budim-pešta, 1902.

25 EUR

1270 - Prijatelj srbske mladeži; 1866. i 1867. godišta.

50 EUR

1271 - Srpski omladinski kalendar za prostu godinu 1869. Novi Sad, 1869.

30 EUR

1272 - Miloš Milivojević: Pesme i običai ukupnoh naroda Srpskog (I-II). Beograd: Državna štamparija 1869-1870.

100 EUR

1273 - Vasa Pelagić: Pokušaji: za narodno i lično unapređenje. Beograd, 1871.

50 EUR