Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.7.2024. 8:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 62 - Knjige, zemljovidi, plakati

Zagreb i okolica

1103 - V. Kirin: Zagrebačka katedrala iz 1840.

90 EUR

1104 - ZAGREB, Diploma, zagrebački koturaški klub "Orao", 1904.

40 EUR

1105 - SVJEDODŽBA PRIMALJE, kr. zem. primaljskog učilišta u Zagrebu, za Maru Dasović. U Zagrebu, 31. srpnja 1912.

40 EUR

1106 - Obrtno-radničko društvo “Banovac” iz Petrinje

60 EUR

1107 - ZAGREB, Hrvatski tamburaški orkestar “Zajc”, SHS, 192..

30 EUR

1108 - Povelja-diploma, ZAGREB, Hrvatsko obrtno i radničko pjevačko društvo “Sloboda”, SHS, 17.V.1927.

30 EUR

1109 - Vladimir Kirin: Zagreb – grafička mapa (24 grafike). Zagreb: Općina slobodnog i kraljevskog grada Zagreba, 1925.

300 EUR

1110 - Zagrebački Zbor, plakat za Velesajam iz 1936. godine. Karton, 25x33 cm.

45 EUR

1111 - Franjo Peyer: Medvednica ili Zagrebačka gora, Zagreb oko 1930.

25 EUR

1112 - Vodič Sljemenske kapelice, Zagreb 1943.

10 EUR

1113 - Orijentacioni plan grada Zagreba iz 1945.

18 EUR

1114 - Gradska ljekarna u Zagrebu, Kamenita ulica 9

15 EUR