Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 30.5.2024. 5:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

37 - Austrija Michel br. 5 i 14 II sa dva razna žiga BROOD.

20 EUR

38 - Austrija Michel br. 3, 4, 5 i 34 sve sa žigom AGRAM dva tipa.

65 EUR

39 - Austrija Michel br. 5 i 31 sa žigom KARLSTADT.

18 EUR

40 - Omot pisma malog formata upućenog iz Valpova u Varaždin.

12 EUR

41 - Austrija Michel br. 13 II i 14 II na isječku sa žigom ZENGG.

12 EUR

42 - Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Varaždina u Sisak 04.05. 1860.

16 EUR

43 - Omot pisma upućenog iz Karlovca u Varaždin

12 EUR

44 - Austrija Michel br. 22 u paru na isječku sa žigom MACARSCA.

14 EUR

45 - Pismo upućeno iz Zagreba grofu Antonu Erdödy-u u dvorac Štakorovec kod Dugog Sela oko 1860.

16 EUR

46 - Preporučeno pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Karlovca u Medak kod Gospića 07.08. 1863.

35 EUR

47 - Omot pisma upućenog iz Osijeka u Virje 09.05. 1884.

16 EUR

48 - Preporučeno pismo upućeno iz Zagreba u Cividale u Italiju.

16 EUR