Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.6.2024. 2:54
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Baranja

152 - Preporučeno pismo malog formata upućeno iz Pečuha u Osijek 11.04. 1920.

45 EUR

153 - Preporučeno pismo frankirano provizornim markama za Baranju i upućeno loko Pečuh 29.12. 1919.

30 EUR

154 - Preporučeno pismo upućeno iz Pečuha u Beograd 13.08. 1919.

900 EUR

155 - Preporučeno pismo manjeg formata upućeno iz Belja u Šikloš 14.04. 1920.

150 EUR

156 - Pismo upućeno iz Barča u Varaždin 18.09. 1920.

200 EUR

157 - Poslovna dopisnica Juliusa Miertla, člana komiteta za Baranju upućena iz Pečuha u Stralsund (Njemačka) 15.06. 1921.

200 EUR

158 - Provizorna dopisnica upućena iz Sigeta u Graz 25.05. 1920.

40 EUR

159 - Provizorna dopisnica s dvostrukim otiskom pretiska upućena iz Mohača u Pečuh 29.06 1920.

200 EUR