Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 19:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Biljezi NDH

** 586 - Lokalni biljezi grada Osijeka, dobra kvaliteta,

35 EUR

** 587 - Lokalni biljezi grada Nove Gradiške

35 EUR

** 588 - Lokalni biljezi općine Dubrovačke,

20 EUR

** 589 - Lokalni biljezi grada Broda na Savi,

35 EUR

** 590 - Lokalni biljezi grada Petrovaradina,

100 EUR

** 591 - Lokalni biljezi grada Zemuna, dobra kvaliteta

35 EUR

** 592 - Lokalni biljezi gradske obćine Vinkovci,

30 EUR

** 593 - Lokalni biljezi grada Zagreba

25 EUR

** 594 - Lokalni biljeg gradske općine Vinkovci iz 1941.

8 EUR

** 595 - Biljeg za plaćanje Gradske redarstvene pristojbe, opisano u Hughes na str. 139

8 EUR

** 596 - Lokalni provizorni biljezi grada Sarajeva,

40 EUR