Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.6.2024. 7:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Dalmacija

**/* 160 - Provizorno izdanje za Dalmaciju, blok slova pretiska PS 15/21.

110 EUR

** 161 - Provizorna neizdata marka za zračnu poštu PS I, rijetko.

70 EUR

* 162 - Provizorni četverac s pogreškom pretiska ORONA umjesto CORONA.

16 EUR

163 - Provizorni četverac marke s pretiskom 1 corona s lijepim otiskom žiga pošte OLTRE.

40 EUR

164 - Vojnopoštanska dopisnica frankirana provizornim markama za Dalmaciju i upućena iz Hvara u Mostar 03.03. 1920.

35 EUR

165 - Razglednica upućena iz Šibenika u Italiju 18.06. 1919.

18 EUR

166 - Split promiđbena talijanska razglednica upućena iz Šibenika u Rim 09.05. 1919.

45 EUR

**/* 167 - Provizorno porto izdanje, blok slova pretiska, rijetko PS 10/13.

110 EUR

** 168 - 2 centesimi di corona, kompletan arak

35 EUR

** 169 - 10 centesimi di corona, kompletan arak

35 EUR