Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.5.2024. 2:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Dubrovačko-neretvanska županija

O/A 1587 - Blato na Korčuli oko 1920.

35 EUR

#/A 1588 - Pozdrav iz Cavtata oko 1910. Villa Bijelić.

16 EUR

O/A 1589 - Dubrovnik oko 1910. Luka.

12 EUR

O/A 1590 - Dubrovnik oko 1910.

10 EUR

#/A 1591 - Dubrovnik 1908.

12 EUR

O/A 1592 - Rieka dubrovačka - Ombla oko 1904.

16 EUR

O/A 1593 - Gruž crkvica Sv. Nagovještenja oko 1915.

95 EUR

#/A 1594 - Metković 1923.

25 EUR

O/A-B 1595 - Tri tipa dalmatinske narodne nošnje 1908.

14 EUR