Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.5.2024. 3:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Karlovačka županija

O/A 1623 - Duga Resa, Mrežnica oko 1915.

18 EUR

#/A 1624 - Josipdol 1924.

16 EUR

#/A-B 1625 - Pozdrav iz Karlovca 1898.

20 EUR

X/A-B 1626 - Pozdrav iz Karlovca 1903.

18 EUR

X/B 1627 - Karlovac, Jelačićev trg 1905. Mosinger

16 EUR

#/A-B 1628 - Karlovac, električna centrala sa okolicom 1910.

14 EUR

X/A-B 1629 - Karlovac, Banija 1916.

14 EUR

#/A 1630 - Karlovac. Hotel Korana, 1932.

12 EUR

#/A 1631 - Lasinja oko 1904.

25 EUR

O/A-B 1632 - Ogulin 1923.

16 EUR

O/A-B 1633 - Vojišnica 7.VI. 1931 - 4.IX. 1932. - Kralj Aleksandar I.

20 EUR