Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.9.2023. 5:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Krapinsko-zagorska županija

#/A-B 1638 - Dolnja Stubica 1918.

14 EUR

X/B-C 1639 - Kraljevac na Sutli. Trgovina Rudolf Gadner, 1921.

16 EUR

X/A-B 1640 - Krapina 1910.

18 EUR

#/A 1641 - Krapina. Trški Vrh 1907. Mosinger.

16 EUR

#/A 1642 - Krapina, župna crkva 1917.

12 EUR

X/A 1643 - Trski Vrh - Oltar 1905.

12 EUR

#/A 1644 - Lobor, Hrv. Zagorje 1930.

18 EUR

#/A-B 1645 - Stubica 1900.

16 EUR

#/A 1646 - Sutinsko 1902.

10 EUR

#/A 1647 - Pozdrav iz Zlatara 1903.

18 EUR

#/A-B 1648 - Zlatar 1915.

16 EUR

#/A 1649 - Zlatar - Zagorje. Naklada: I. Dolenčič

12 EUR