Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.5.2024. 2:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Osječko-baranjska županija

#/B 1654 - Batina 1929.

14 EUR

#/C 1655 - Donji Miholjac, dvorac grofa L. Mailath. Mosinger, 1901.

16 EUR

O/A 1656 - Dolnji-Miholjac oko 1915.

14 EUR

O/A 1657 - Dolnji-Miholjac oko 1915.

10 EUR

#/A 1658 - Pozdrav iz Ferićance 1907.

18 EUR

O/A 1659 - Našice. Svratište i Hrvatska Čitaonica oko 1910.

18 EUR

O/A 1660 - Našice. Matanovci oko 1910.

18 EUR

#/A 1661 - Našice 1910.

30 EUR

#/A 1662 - Osijek, Kapucinska ulica, tramvaj 1902.

16 EUR

#/A-B 1663 - Osijek, Obkopnička vojarna, 1910.

12 EUR