Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 20:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Primorsko-goranska županija

O/B 1669 - Bakar, Školska lađa Vila Velebita oko 1910.

20 EUR

O/A 1670 - Bakar oko 1920.

10 EUR

O/A 1671 - Pozdrav iz Baščanske-drage oko 1910.

20 EUR

O/A 1672 - Beli mjesto na Cresu oko 1915. O/A

25 EUR

O/A-B 1673 - Cres oko 1904.

16 EUR

#/A-B 1674 - Pozdrav iz Crikvenice 1899.

18 EUR

#/A 1675 - Pozdrav iz Čabra oko 1910,

20 EUR

#/A 1676 - Pozdrav iz Čabra oko 1910.

20 EUR

#/A-B 1677 - Fužine 1930.

12 EUR

X/A-B 1678 - Grižane 1917.

18 EUR

#/A-B 1679 - Kantrida 1901.

35 EUR

#/A-B 1680 - Kastav 1904.

14 EUR