Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:51
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Splitsko-dalmatinska županija

O/A 1719 - Hvar oko 1930.

12 EUR

O/A 1720 - Hvar Dalmacija oko 1930.

12 EUR

O/A 1721 - Hvar oko 1930.

12 EUR

#/A-B 1722 - Hvar: Samostan Franjevaca 1931.

12 EUR

X/A-B 1723 - Imotski 1905.

18 EUR

#/A-B 1724 - Imotski turske ruševine 1901.

20 EUR

#/A 1725 - Imotski oko 1930.

16 EUR

#/A 1726 - Jelsa oko 1930.

10 EUR

O/A 1727 - Kamensko oko 1910.

14 EUR

#/A-B 1728 - Pozdrav iz Komiže 1904.

16 EUR

#/A 1729 - Komiža, 1927.

14 EUR

O/A 1730 - Makarska, Kačićev Trg oko 1930.

14 EUR