Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.7.2024. 20:57
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Varaždinska županija

#/A-B 1748 - Pozdrav iz Ivanca oko 1904.

14 EUR

#/A-B 1749 - Pozdrav iz Ivanca oko 1904.

18 EUR

X/A-B 1750 - Varaždin 1917.

12 EUR

#/A-B 1751 - Varaždin, kolodvorska cesta 1927.

10 EUR

O/A 1752 - Banskidvor. - Varaždin, oko 1910.

18 EUR

#/A 1753 - Pozdrav iz Vinice oko 1910.

30 EUR