Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 19:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Vukovarsko-srijemska županija

O/A-B 1756 - Pozdrav iz Otoka oko 1904.

20 EUR

#/A 1757 - Pozdrav iz Vinkovci 1898.

30 EUR

O/A 1758 - Vinkovci, Marijin Dom oko 1920.

12 EUR