Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.5.2024. 2:36
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Hrvatska - Zagrebačka županija

#/A 1762 - Pozdrav iz Cvetkovića oko 1915.

20 EUR

#/A 1763 - Dugoselo oko 1915.

16 EUR

#/A 1764 - Pozdrav iz Jaske 1899.

25 EUR

#/B 1765 - Jastrebarsko 1947.

10 EUR

O/A 1766 - Japetić, sklonište H.P.D. 'Japetić' 1925.

16 EUR

#/A 1767 - Pozdrav iz Kloštar 1922.

20 EUR

#/A 1768 - Pozdrav iz Krašića 1920.

14 EUR

#/A 1769 - Pozdrav iz Pribić 1903.

18 EUR

#/A-B 1770 - Pozdrav iz Samobora 1898.

30 EUR

#/A-B 1771 - Pozdrav iz Samobora 1899.

20 EUR

#/A 1772 - Pozdrav iz Sv. Ivana Zeline 1900.

18 EUR

#/A 1773 - Zelina 1957.

12 EUR