Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.1.2023. 19:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Istra, Rijeka i Slovensko primorje

** 1139 - PS. Br. 30 sve marke s pogreškom tiska opisane prema Novakoviću

45 EUR

** 1140 - Marka 20 lira s pogreškama tiska opisanima u Novaković

20 EUR

** 1141 - Marka 20 lira s pogreškama tiska opisanima u Novaković

30 EUR

** 1142 - PS Br. 31 sve marke s pogreškama tiska opisanima u Novaković

40 EUR

** 1143 - PS Br. 31 s pogreškama tiska opisanima u Novaković

18 EUR

** 1144 - Lot maraka sve s pogreškama tiska opisanima u Novaković pod

50 EUR

** 1145 - PS br. 36 s pogreškama tiska i pretiska opisanima u Novaković

14 EUR

* 1146 - Porto PS br. 6 tip Ib i pogreška pretiska, slomljeno 5 u -.50.

75 EUR

** 1147 - Porto PS br. 6 Ic. Opsiano u Novaković pod D06C tip Ic.

70 EUR

** 1148 - Porto PS br. 6 tip IIa-IIc, sva tri tipa pretiska pravokutnika i .-50 sa zastavicom.

20 EUR

1149 - Porto PS tip Ic-Iic, vodoravni par, opisano u Novaković pod D06F+D06C.

90 EUR

** 1150 - Porto PS br. 7 tip Ia-Ic, sva tri tipa pretiska pravokutnika i 2.- sa ravnom nogom.

40 EUR