Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.1.2023. 17:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Istra, Rijeka i Slovensko primorje

** 1151 - Porto PS br. 7 tip IIa-IIc, sva tri tipa pretiska pravokutnika i 2.- sa zastavicom.

80 EUR

1152 - Porto PS br. tip 7 Ic u paru sa tip 7 tip Ia.

16 EUR

**/* 1153 - Porto PS br. 8/10 komplet svih tipova pretiska.

75 EUR

1154 - Porto PS 8/10 pogreška tiska, „slomljena ploča“ zelena dijagonalna linija od slova R u PORTO do slova R u LITTORALE.

12 EUR

1155 - Porto PS 8/10 pogreška tiska, „veliki zeleni kamen“ lijevo od slova P i PORTO.

12 EUR

** 1156 - PS br. 11 par, slovo P široko i usko.

75 EUR

** 1157 - PS br. 11 s pogreškom pretiska D11W.6-59.1.2, opisano u Novakoviću.

35 EUR

** 1158 - PS br. 11 s pogreškom pretiska D11W.8-90.1 opisano u Novakoviću.

35 EUR

** 1159 - PS br. 11 vodoravni četverac s pogreškama pretiska opisanima u Novaković

75 EUR

** 1160 - PS br. 11 s pogreškom pretiska koja se vodi pod D11W-12 prema Novakoviću.

45 EUR

** 1161 - PS br. 11 četverac tip pretiska I.

45 EUR

** 1162 - Lot tri vodoravna para s pogeškama pretiska opisanima u Novaković

16 EUR