Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.7.2024. 9:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Partizani i provizorna izdanja

1064 - Preporučeno pismo upućeno iz Dubrovnika u Mostar.

240 EUR

1065 - Provizorna dopisnica Splitskog provizorija

40 EUR

1066 - Provizorna dopisnica izdanje za Split

70 EUR

1067 - Provizorna dopisnica, izdanje za Split.

30 EUR

1068 - Pismo zarobljenog njemačkog vojnika upućeno preko crvenog križa Beograd u Berlin.

25 EUR

1069 - Zagrebačka provizorna dopisnica iz 1945.

20 EUR

1070 - Mostarska provizorna dopisnica upućena iz Tešnja u Tuzlu 15.09. 1945.

30 EUR

1071 - Pismo s kompletnim sadržajem, upućeno iz VIII Udarne divizije od pripadnika I čete I bataljona I brigade

20 EUR

1072 - Pismo upućeno iz Daruvara 24.07. 1945

18 EUR

1073 - Razglednica Karlovca upućena iz Karlovca 11.08. 1945 u Sarajevo.

18 EUR

1074 - Razglednica Ljubljane i upućena 10.06. 1945., u Goricu

160 EUR

1075 - Poštanska doznačnica sa žigom pošte Devica Marija v Polju od 12.06. 1945.

70 EUR