Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 22.5.2024. 23:49
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Bosna i Hercegovina

#/A 1794 - Banja Luka oko 1904.

14 EUR

#/A-B 1795 - Banja Luka 1921.

14 EUR

#/A-B 1796 - Pozdrav iz Boljaniča 1904.

18 EUR

#/B 1797 - Pozdrav iz Bosanskog Broda 1899.

14 EUR

X/A-B 1798 - Bosanski Brod, carski spomenik oko 1910.

14 EUR

#/A-B 1799 - Pozdrav iz Bosanske Gradiške 1902.

45 EUR

X/A-B 1800 - Pozdrav iz Foče 1921.

12 EUR

#/A-B 1801 - Goražda 1908.

16 EUR

#/A 1802 - Ilidže. Hotel 'Bosna', 1911.

12 EUR

#/A-B 1803 - Jablanica 1920.

14 EUR

#/A 1804 - Kiseljak 1903.

16 EUR

#/B 1805 - Kotor Varoš 1914.

16 EUR