Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 15.6.2024. 2:14
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Ostalo

#/A 1911 - Hrvatska Hrvatom! oko 1904.

30 EUR

O/A-B 1912 - Čuvajte Jugoslaviju, Jugoslavija na Jadranu 1918.

16 EUR

#/A 1913 - Narodna nošnja u Dubašnici 1955.

18 EUR

O/A 1914 - Zastupnici Istarskog sabora 1861, oko 1930.

18 EUR

#/A-B 1915 - Osram 'nitra' 1925.

16 EUR

#/B 1916 - Kathreinerova dopisnica 1898.

20 EUR

#/A 1917 - Izviđači na pecanju 1935.

14 EUR

O/B 1918 - Propagadna razglednica oko 1904.

16 EUR

O/A-B 1919 - Car Franjo Josip 1914.

16 EUR

X/A-B 1920 - General Boroević 1917.

20 EUR

O/A 1921 - Svetozar Boroević von Bojna oko 1920.

14 EUR

O/B 1922 - Austro-srpska bojišnica sa Jadranskim morem oko 1915.

20 EUR