Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 20.5.2024. 20:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 63 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Srbija

#/A-B 1850 - Beograd oko 1904.

16 EUR

#/A-B 1851 - Beograd - tramvaj 1916.

14 EUR

O/A 1852 - Niš 1925.

12 EUR

#/B-C 1853 - Pozdrav iz Novog Sada 1911.

16 EUR

#/A 1854 - Novi Sad, 1915.

14 EUR

#/A-B 1855 - Pančevo 1906.

16 EUR

#/A-B 1856 - Senjski rudnik sa zapadne strane 1914.

16 EUR

O/B 1857 - Rudnik Ravna Reka kod Senjskog rudnika oko 1915.

16 EUR

#/A 1858 - Sremski Karlovci oko 1910.

16 EUR

#/C 1859 - Zemun 1909.

25 EUR

#/A-B 1860 - Srpska zastava 1913.

14 EUR

O/A-B 1861 - Viteški kralj Aleksandar I. ujedinitelj, oko 1935.

20 EUR